Search form

MATEO 5:40

40Kuts øy pøn mnɨwa̱mbatwa̱ꞌa̱ñɨdɨ jøts adsepkøjxp myikpøjkxɨwya̱ꞌa̱ndɨ ja mnɨjan, moꞌodɨts, jøts pønɨ yja̱a̱ktyimbyøkwampy ja yukwop, kidits ayuujk nugo xyikyondɨ, moꞌodɨ.