Search form

MATEO 5:44

44Yɨdeꞌen ø nwa̱ꞌa̱ñ: Jøts xtsoktɨt xmɨyujyꞌa̱ttɨt ja mmɨdseptøjktɨ, ødyejtɨ jaꞌ pøn mgaꞌødyejɨyɨdɨp, pudøkɨ ja mmɨguꞌuk pøn mjamɨꞌajkɨdɨp mjamɨjotma̱ꞌjtɨdɨp, kuꞌamɨdowɨdɨ meets jaꞌ pøn mjemnɨma̱a̱jyɨdɨp mdenɨma̱a̱jyɨdɨp, pøn mjemduujnɨdɨp mdeduujnɨdɨp.