Search form

MATEO 6:2

2Paty ku xpudøkɨdɨt øy pøn ayoobɨ ja̱a̱ꞌy, kidits meets ja nɨdukɨꞌɨyɨ ja̱a̱ꞌy xamɨmadya̱kixy, kidi mee nayɨdeꞌen mꞌadøtsnɨ sa̱m ja ja̱a̱ꞌdyɨ midi jam tsa̱jptøjkjotp, midi jam nøøꞌa̱m tuuꞌa̱m wɨnꞌøøꞌndɨp. Jadeꞌenꞌampy ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yꞌadøꞌøtstɨ jøts ja kajxa̱ꞌa̱ky pyɨdsøꞌømdɨt, jadeꞌeñɨts myayꞌa̱jtɨn ja tpøktɨ.