Search form

MATEO 6:33

33Jaꞌats meets jawyeen mjotmayꞌa̱tp sa̱ xpa̱a̱ttɨt ja Dios kyutujk midi ja tyanɨtanaapy yja̱a̱ꞌy, jøts nayɨdeꞌen ja yꞌøyꞌa̱jtɨn chujꞌa̱jtɨn midi yjaꞌajtpy, mba̱a̱tpts meets ja yjadeꞌembɨ pɨkta̱ꞌa̱ky tukɨꞌɨyɨ.