Search form

MATEO 6:34

34Paty kidi nugo xjotmayꞌa̱ttɨ pønɨ ti meꞌemp kɨda̱ꞌa̱kp jabom wɨxøjkp, jabɨ køꞌømxɨ ja ña̱nkyꞌejxɨt ña̱nkñɨja̱wɨyɨt ja jabomɨtꞌa̱jtɨn.