Search form

MATEO 7:11

11Øyts mee ma̱ba̱a̱t mjagatyimyꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨ, mja̱jtɨpts ku xmoꞌodɨt mꞌuꞌnk mꞌuna̱ꞌjk midi øy tsuj pɨdsømp, ¡tits Dios tyungɨp pø tsa̱jpjøtpyxɨ jaꞌ, myoꞌopts jaꞌ ja øyꞌa̱jtɨn ja tsujꞌa̱jtɨn pønɨ pøn ja amɨdoꞌoxɨyɨp!