Search form

MATEO 7:16

16Jaꞌ meets ja mdaꞌejxka̱p pønɨ ti jaty tyundɨp, pønɨ sa̱ jaty yꞌadøꞌøtstɨ; kaꞌaxɨ uvɨ tsa̱ꞌa̱m yikwɨduky jam kujp kipkyøjxp, nɨ iigɨ tsa̱ꞌa̱m kyawɨnaky jam kujpꞌa̱a̱gyipkyøjxp.