Search form

MATEO 7:21

Ku kaꞌap pøn nugo aja̱wɨ tyøkɨt ma̱ Dios ja kyutujk ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy ttanɨtanɨ

21’Pønɨ pøn jaty øts jadeꞌen nugo xka̱jpxpa̱tp, jøts nɨkaꞌap ja Dios Teety yjaꞌ tpaduujnɨyɨdɨ, jaꞌats kaꞌ tpa̱a̱ttɨ ja Dios kyutujk.