Search form

MATEO 7:29

29pø jadeꞌenxɨ ja yikꞌɨxpikyɨdɨ sa̱m o pøn møkꞌampy kutujk tjagyepy, kaꞌap ja jadeꞌen yikꞌɨxpikyɨdɨ sa̱m ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ.