Search form

MATEO 8:17

17Jadeꞌenꞌampy ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yja̱jty, jøts ɨdøꞌøn ja jadeꞌen tyimyjaty sa̱ wyɨnaty tø tnɨgajpxy ja kugajpxy Isaías, ku ja yɨdeꞌen wya̱a̱ñ: “Jaꞌ tukɨꞌɨyɨ tmɨdanaagyøjxp adøm nꞌayoꞌon, nay jaꞌ tmɨdanaapy adøm ja nbøjkɨn nꞌa̱a̱ꞌnɨn.”