Search form

MATEO 8:22

22Wɨnets ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Møødɨk øts, majtstuꞌut yø ooꞌkpɨ, wan ja tyikpɨdøꞌøktɨ ja myɨꞌooꞌkpɨ pøn yꞌanmɨja̱ꞌwɨn jajujkyɨ tø tyikꞌooꞌknɨdɨ.