Search form

MATEO 8:28

Ja Gadarɨt ja̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty ja mɨkuꞌ tø tyatøkɨyɨ

28Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yja̱ꞌjty jaduktama̱jñ mejyꞌagøꞌøm, jamts ña̱xwɨmbɨdsømdøø Gadara yꞌetjotptɨ, wɨnets ja̱a̱ꞌy namajtsk pyɨdsømdøø jam ka̱mɨsa̱ntɨjotp ma̱ ooꞌkpɨ ña̱xøkɨdɨ, jøts ja ojts tnɨmendɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús. Mɨkuꞌ ja wyɨnaty tø tyatøkɨyɨdɨ tum jadeꞌen ja namajtsktɨ, janch tyimgyubetyts ɨdøꞌøn jaꞌadɨ, kaꞌap ɨdøꞌøn ja jam øy pøn tkuna̱xɨ jam tuuꞌa̱m.