Search form

MATEO 8:33

33Jøts ja ja̱a̱ꞌy midi wyɨnaty kuchꞌejxtɨp, ojts ja kyaꞌaktɨ, janch tsøꞌjkɨdɨp jaꞌ, jøts ku ja jam ka̱jpjotp yja̱ꞌttøø, jamts ja tukɨꞌɨyɨ tnɨmadya̱køjxtøø sa̱ wyɨnaty ja ja̱a̱ꞌy tø yja̱ttɨ kyubattɨ pøn ja mɨkuꞌ wyɨnaty tø yꞌuktatøkɨyɨdɨ.