Search form

MATEO 9:34

34Ja fariseotøjktɨ yɨdeꞌen ja wya̱mɨdɨ:

―Jadeꞌenꞌampy yø ja̱a̱ꞌy tyikpɨdsimy yø mɨkuꞌ ku yø nayɨꞌ wyɨndsøn myøkꞌa̱jtɨn tyiktuujnɨyɨ.