Search form

MATEO 9:36

36Ku ja ojts tꞌixy ja mayja̱a̱ꞌy, jøts ja ojts tꞌayoꞌixy ku ja tsaachꞌijxyɨmdɨ, janchjotmayꞌooꞌktɨp jaꞌ, nugo ja jadiꞌiñɨ myondɨ tyuktɨ, jadeꞌen ja yja̱wɨ yja̱jtnɨdɨ sa̱m borreek ñɨꞌejxpɨ kyaꞌejtxɨyɨdɨ.