Search form

MATEO 9:37

37Xjats ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, ku ja ja̱a̱ꞌy may pøn tnɨja̱wɨwya̱ndɨp ja Dios yjaꞌ, jats kaꞌejtɨp pøn ttukmadowɨdɨp.