Search form

Atos 2

Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² wxã³jau³su²

1Nxa²ha¹te¹ yain³txa² ã³yã³nũ²kxain¹sxã³ yai³nai¹nhĩ¹nu¹tai²na² Pẽn³ta³kos²ta²ti³xa² nxe³hĩ¹nu¹tai²na² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹tũ̱³ka̱³txu¹ta²kxai³lu² sxi²hẽ¹na² ã³nũn¹txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 2ónũn¹txai¹nhĩ¹nu¹tai²na² o³sĩ̱³na² it3ti³hũ̱³nxe² kãin² nxon³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 3Nxe³ka³tu̱³ ha³nxe²a² tho³hũ̱³nxe² wxa²kan³yain¹nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ã³wxe²xai³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 4Yain¹tãu³ãn²tu̱³ti¹ Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³txa² ã³nxũ²kwa̱i³wi¹ha²kxai³ wãn³txai²li² a²nũ²a² ã̱³sa²nũn³te²a² wãn³txa² ya̱u³ã̱³lxi³txi³ ĩ³ye³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la², Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³txa² ã³nhi²ka¹jah³lxi³ha²kxai³la².

5Nxain¹ti̱³kxai³lu² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nu¹tai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² ha³lo²a² u²lxi³ yxau³ain¹nũn³tũ̱³ka̱³txa² nxe³sxã³ wxã³ai¹nha²kxai³ ain³kxi²yah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tũ̱³ka̱³txai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² sa²kxai³ sa²yxo²we¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 6Jã¹nxe³ju³kxai³lu² jau¹xai²li² ain³kxi²xai³nyhai¹nha²kxai³ a²nũ²a² ã³no²lai¹nha²kxai³ ã³yã³ki³nũ²kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 7Ain¹sxã³ ĩ³ye³lain¹te³nah¹lxi¹:

— Ĩh¹nxe³te²la¹ku¹. Ju¹tai²li² hai³txi³ ĩ²ki̱³sxa³tai¹ti²tu³wi¹. Tũ̱¹ka̱³txai²li² Ka³li³le²a² nũ̱³ka̱³txi³su² yex1txain¹nĩn²tai¹. 8Nxain¹kxan²ti³ txa²wãn³txi³khai³xa² ha³na³ka³lxi³ e³xi²xai³yex1txai¹nĩn²tai¹. 9Hĩ¹nãn²tu̱³ txa²wã¹nũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹khai¹nxe³sĩ¹na¹wi¹. Par²ti³a² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Me²ta² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ E³la² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Me³so³po³tã²mi²a² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Ka³pa³to²si² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Põn²to² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ A²si³a³ nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ 10Fri²ji²a² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Pãn³fi²li²a² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ E³ji²ta² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Li²bi³a³ nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Si³re²na² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ Ro²ma²thĩ³nai²nãn¹te² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ a²nũ²a² ã̱³lxi²nũn³te²a² yxãn¹ta¹ kwa²hãi¹nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³txa² sa²yxo²we¹te²su² ha²kxai³ 11nxain¹kxa²yu³su² Kre²ta² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ A³ra²bi²a² nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ nxe³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² a²yxo²ha³kxa¹ wãn³txa² ha³na³ka³lxi³ e³xi²xai³ki̱³kxan²ti³ txa²wã¹wãn³txi³khai³xa² ain³kxi²nha²xai³ki̱³tã³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² kãin²khaix1nxe³jau³su² nũ̱³kxũn³khaix1nxe³jau³su² ain³kxi²nha²xai³ki̱³tã³li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

12Nxe³ha²kxai³ ãh¹ ĩ³ye³kxi²nyhain¹te³nah¹lxi¹:

— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ nxain¹te²la¹ku², nxain¹ki̱³nhai¹. Nyhain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la².

13Ã̱³sa²nũn³te²a² wãn³txi³kxai³lu¹:

— Tũ̱¹ka̱³txai²li² vĩn²yau³xa² ĩ³na²sxã³ we¹nai¹nĩn²tai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².

Pe²jah³lai²na² wãn³txa² ĩ³wa²lũ³xi²jau³su²

14Ain¹nxa²ha¹te¹ a³pos²to³lo² nũ̱³ka̱³txai²li² ĩ³sa²yxau³ain¹nũ²la² Pe²jah³lai²na² hi²sen³kxai³lu² yxo²kãin²ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:

— Nxe³jah³lxi³wxe¹. Ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tu¹we¹. Txa²ka³lxa¹txi³sah¹lxi¹lxe¹. Ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹le¹. 15In³txi³nãu³xai²li² hai³txi³ vĩn²yau³xa² ĩ³na²sxã³ we¹nain¹sĩ¹nxa³we¹. Wa̱²ki³ka³la³hĩ¹na² we¹nain¹te²sxa³yu²hẽ³le¹. 16Yxãn¹ta¹ Jo³e²lah³lu¹tai²na² ĩ³ye³kxain¹jau³xu¹tai²na² te²yã¹nx2na³le¹.

17Nxe³jau³xa²sa¹:

“Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²sain¹te³nah¹lxi¹: ‘Ha³lo²a² yxo²ha³kxa¹ ne³ki³so³nxa³ta̱³lxa¹ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ Txa²yãu³ka³txa² ũ³hũ²xai³ai¹na¹tu¹wi¹. Wxa²wẽ³ha³lxa² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txain¹tu¹wi¹. In³txa² sa³nxe³la³kxi³nãu³xai²na² hxi²sxã³nho³jut3sũ̱³ju³ta² ĩ²ain¹tu¹wi¹. Wxa²yah³la³nãu³xain²txi³ kãin² hxi²sxã³nho³tain¹tu¹wi¹.

18Nxai¹nhĩ¹na¹ txa²sa³wi³ha³lxa² in³txi³su² ta̱³nxa² txu¹su² ta̱³nxa² nxain¹sxã³ a²yxo²ha³kxa¹ Txa²yãu³ka³txa² a²nxũ²kwa̱i³wi¹hai¹nha²kxai³ txa²wãn³txa² ĩ³hen³txi³nyhain¹tu¹wi¹.

19Nxe³na¹ha²kxai³ oh³sĩ̱³nãu³a² wã³nxĩn¹sxã³ o²la³kxi² yuh³nãu³a² wã³nxĩn¹sxã³ kãi³i² nxe³na¹tu¹wi¹. A²ti³ha²yau³xa² yũ³ha²kxai³ ha³nxe²a² yũ³ha²kxai³ ha³nxe²a² wha³lxin¹txa² yũ³ha²kxai³ nxe³tu¹wi¹.

20Jã¹nxe³tãu³a² u³je³na³kai²li² ka³nxah¹ha²kxai³ i³lxai²li² ki³he³hen³ka²to̱³nha²kxai³ nxe³tu¹wi¹. Nxe³sãn²kxa²yu³su² hã²wxãn³txa³ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³ka³jah³la² wxã³tu¹wi¹. Wxi²kin³ti³ton³sxã³ wxi²kan¹sxã³ a²nũ²a²nãu³xa² kãi³sxã³ yxau²xai³lain¹kxa² yã¹nxe² ũ³yho³hxain¹tu¹wi¹.

21A²nxe³hĩ¹na² a²nũ²ai²na² ĩ²li³te²lxi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³lain¹ju³tai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sxã³ ĩ³hen³txain¹kxai²nãn²tu̱³ nxe³te²na² a²hãi¹nxe³ti³xa¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa² yo³ha² ne³wã²na³ain¹sxã³ wi¹lhin¹ti³hi¹tain¹tu¹wi¹.’ Nxe³jau³xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³sain¹na²hẽ³li¹.” Jo³e³lah³lu¹tai²na² nxe³ta¹hxai²hẽ¹li¹.

22Nxe³ain¹jau³su² ne³kxa²kxi¹jah³lxi³hẽ¹le¹. I³sa³e² nũ̱³ka̱³txi³syah¹lxi¹lxe¹. Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² Je³su²jah³lai²na² Na³sa³re²thĩ³na² yxaut3jah¹la² sa²kxai³lu² nũ³kxũn³khaix1nxe³sxã³ sa²si¹hã³na²hẽ³le¹. Nxe³ju³tai²li² ĩ²ki̱³tai¹ti²tu³wi¹. Kãin² ĩ³wã³nxĩn¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³lha²kxai³ on²tain¹kxe³su² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³lha²kxai³ nxe³nẽ³lain¹tai¹ti²tu³we¹, Txa²wã¹sũ̱³na²su¹. 23Jã¹nxe³ju³kxai³lu² Je³su²jah³lain²txi³ ĩ³sa²so¹si¹yhah³lxin¹ka³tu̱³ ko̱³nxe³thin¹tũ̱³ka̱³txa² hxi²ki³kxai³lu² hi³sa³ka³txa² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²sxã³ ya²lu¹tain¹jau³nũ³su² kwa³na³ain¹yah³lxin¹tai¹ti²tu³we¹. Nxe³ju³tai²na² whãi²na¹ a²wi¹lhĩ¹nu¹tai²kxai³ kãi³yah³lxin¹ju³tai³kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² e³hau³ko³nha²ta¹hxai²hẽ¹le¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³kxai³lu² wxa²nũ̱³ka̱³txa² su²lhã³ain¹jau³nũ³su² kwa³na³yah³lxin¹tai¹ti²tu³we¹. 24Yxãn¹ta¹ ya³lu²sa³tĩ¹ju³ta³la³ nũ³kxũn³txi³ ã³sen³sai¹ha²kxai³ hxi²kan¹ti³ ya³lu²sa³tĩ¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹le¹. Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ki³kxai³lu² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ta¹hxai²hẽ¹le¹. 25Nxe³ju³kxai³lu² kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Ta³vi²yah³lu¹tai²na² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹le¹. Ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

“Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² ĩ²ai¹nhxai²na¹hẽ³li¹. Txa²wi¹lha²tãu³a² yxau³hxai²na²hẽ³li¹.” Nxe³sxã³ hxi²waun³ta³kxi²nha²sxã³ yu̱h³lxi³sa²hxai²nxa³hẽ³li¹.

26Nxe³sa²ju³kxai³lu² txa²ẽ¹nãu³ai²na² ka³lih³kxi²la²nha²sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²hxai²na¹hẽ³li¹. Ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ yxau³hxai²na¹hẽ³li¹.

27Nxe³na¹ha²kxai³la¹: “Txa²yãu³ka³txa² a²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹te²na² ya³lu²sxa³je³na² ã³na¹sa²nxãn³tho³li¹. Wxa²ki³lha³lxa² wi¹lhin¹te²na² ya³lu²sxã³ khon³ju³ta² yũ²nxa³lho³li¹.

28Yxãn¹ta¹ tĩh³na² ka³te̱n³tĩh³na² ĩ³yau¹ũ³san¹tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³sa¹nha²kxai³ ã³si³tẽ³kxi²sa¹nha²kxai³ ka³li³ha² yxau²xai³la¹nhai¹.”

Nxe³jau³xai²li² Ta³vi²yah³lu¹tai²na² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹le¹. Pe²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

29Nxe³ha²kxai³ Pe²jah³lai²li² ãh¹ ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:

— Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹lu¹tai²na² Ta³vi²yah³lu¹tai²na² wain³txi³ ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tu¹we¹. Nxe³jah¹lu¹tai²na² ya³lu²ha²kxai³ sa²nĩ̱³kxain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³we¹. A²kwã̱³kxa³yu³tai²li² yũ³te²jai¹ti²tu³we¹. 30A²nxe³jah¹lai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³jah¹lo²su² te²la³kxe³su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³we¹. Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

“Ta³vi²yah³lãi³. Wxãi²na² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹ta² si³yxau³jah¹lo²si¹lxi¹. Nxe³sxã³ ã³yã³wẽ̱³not3si¹nxa²jau³su² wxa²ne³tah²nãu³su² ũh³wxe³na¹tu¹wi¹. A²nxe³jah¹lai²li² Kris²tu³jah¹lo²sin¹tu¹wi¹. Nxe³ye¹nxa²ha¹wi¹.” Ta¹hxai²hẽ¹le¹. Nxe³jau³xai²li² Ta³vi²yah³lu¹ta²kxai³ a³la³kxi²ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³we¹. 31Nxe³ha²kxai³ ju¹tai²na² a³la³kxi²ha²kxai³ Kris²tu³jah¹lai¹tã² Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lai¹tã² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ju³ta³nũ³a² nxe²e³kxi²nũn³te³nah¹lxi¹:

“Kris²tu³jah¹lai²li² ya³lu²kxan²ti³ kxãn¹su² tĩ¹xa³lho³li¹. A²nũ²ai²na² ka³lu²sxã³ tĩ¹xa³lho³li¹.”

Ta³vi²yah³lu¹ta²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹le¹. 32Jã¹nxe³ju³kxai³lu¹ ya²la³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² Je³su²jah³lai¹tã² sa²kxai³lu² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²na²hẽ³le¹. Nxe³ju³tai²na² ĩ²sĩ¹na¹hẽ³le¹. 33Nxe³ha²kxai³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ka³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² yxau³ju³ta² ka³la³xi²nũ²la² a²wi¹tãu³a² ã³wxe³na²hẽ³le¹, Jah¹la² Hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³lu¹. Nxe³ka³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³txa² ĩ³ye³kxi²nẽ³jah¹la² a³ka³nxe³na²hẽ³le¹. A²nxe³ju³tai²li² a²kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² nxe² ĩ³yau¹ũ³ũ¹nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹le¹. Nxe³ju³ju¹tai²na² ã³ne³wxe³ki̱³tã³le¹. 34Nxe³ha²kxai³lu¹ Je³su²jah³la² yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² Ta³vi²yah³lu¹tai²na² sa²kxai³lu² oh³xan¹ko³nãu³a² hai³txi³ ĩ³ka³la³sĩ²ta¹hxai²nxa³hẽ³le¹. Hãi¹nxe³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:

“Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³kxai³lu¹: ‘Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Txa²wi¹lha²tãu³a² ã³wxe³sẽ¹li¹.

35Ye³jen¹nãu³a² wxa²ko̱¹ko̱¹nũ̱³ka̱³txa² a²wa³ka³ti³lo³txa²lain¹ju³ta² yan³txi³su² ĩ³hxi²ka¹txa²ha¹tu¹wi¹. Nxe³nxa²tu¹wi¹.’ Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³ta¹hxai²hẽ¹li¹.”

Nxe³jau³jau¹xai²na² Ta³vi²yah³lu¹ta²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹le¹. 36Jã¹nxe³jut3su² Je³su²jah³lai¹tã² ĩ³hxi²kĩ¹la³kxah¹lxin¹jah¹lai¹tã² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³ka³jah³la² ne³te²lo³tha²kxai³ Kris²tu³jah¹lo²su² ne³te²lo³tha²kxai³ nxe³ye¹nx2tain¹na²hẽ³le¹. Nxe³jau³su² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ain³kxi²jau³nũ³ai²la¹we¹. Na¹jau³su² nxe³ye¹nx2ta¹we¹. Pe²jah³lu¹ta²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

37Nxa²ha¹te¹ tũ̱¹ka̱³txai²li² jau³jau¹xai²na² ain³kxain¹nũ²la² a²ẽ¹nãu³ai²na² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sxã³ Pe²jah³lu¹ta²kxai³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:

— Nxe³si¹lxi¹. Txa²wã³tã̱³sa²nhĩ¹lxi¹. Ĩh¹nxe³ju³ta² o²la³kxi²sĩn¹te³la¹ji¹wi¹, ko̱³nxe³ti³ kãi³sĩ¹na¹ju³ta² ũ³hũ¹sa²nhĩn¹kxa²ya̱n³txi³su¹? Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

38Nxa²ha¹te¹ Pe²jah³lu¹tai²na² sa²kxai³lu² ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:

— Wxãi²na² yxo²ha³kxa¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sãn²sxã³ ã³na¹jah¹lxi³hẽ¹le¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²ko̱³nxe³ti³ju³ta² ã³wa²su¹kxi¹nx2ti³tu¹we¹. Nxe³yah³lxin¹ka³tu̱³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹nx2tain¹ju³ta³nũ³a² ĩ³ye³kxi¹txai¹yah³lxi³hẽ¹le¹. Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² a²sa³wi³ha³lxi³nũn³syah¹lxin¹tu¹we¹. Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³yxau³nx3ti²tu³we¹. 39Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³txa² ũ³hũ¹nx2ti³kxe³nũ³sye²ah³lxi¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² ten³na³le¹. Wxãi²la³ ta̱³nxa² wxa²wẽ³ha³lxai²la³ ta̱³nxa² ul²yxau³tũ̱³ka̱³txai²la³ ta̱³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kaix1so¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ nxe³te² ĩ³nxãn²tu̱³ yxo²ha³kxa¹ ain³kxah²lxin¹jau³su² na³le¹. Nxe³jau³xai²na² a²kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹yxo²a̱in³nha²sxã³ ĩ³ye³kxũ¹ta¹hxai²hẽ¹le¹. Pe²jah³lu¹ta²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².

40Nxe³jau³xai²li² ya̱u³ka³lxa¹txi³ win¹ta²te²lxi³ e³kxain¹te³nah¹lxi¹:

— Ti¹ai²li² a²nũ²a² yxau³te²a² ko̱³nxe³thin¹khai¹nxa² kãi³ain¹na³li¹. Nxain¹kxa² yo³ha² kãin² khãuh³lxa³thi¹nain¹tu¹wi¹. Nxe³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ã³na¹ye²ah¹lxan³kxai²nãn²tu̱³ jã¹nxe³nx2ti³ha³tai¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².

41Nxe³jau³xai²na² ain³kxain¹nũ²la² a²nũ²a² ka³lxa¹te²a² yxo²ĩ²ain¹sxã³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nũ²a² ka³lxa¹txi³ 3.000, nxe² yxo²ĩ² ã³si³wxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 42Nxe³tũ̱³ka̱³txai²li² ĩ³kaix1so¹tũ̱³ka̱³txu¹ta²kxai³ ã³si³tẽ³kxi² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ain³kxi² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³ye³kxi²nyhu¹i² yain³txi³su² wã²nhũ² nxe³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Wi¹lhin¹sxã³ yxau³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²yah³lxi³to³ta¹hxai²hẽ¹la².

Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² yxau²xai³lain¹jau³su²

43Nxa²ha¹te¹ ĩ³kaix1so¹tũ̱³ka̱³txu¹ta²kxai³ wã³nxĩn¹khaix1nxe³ju³ta² o²la³kxain¹to³ha²kxai³ a²nũ²a² kwa²ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txa² on²txain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². 44-45Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ye³ka³lxa¹txi² ã³nũ²kxi²to³hi² yen³kxa² wã²nhũh¹nyhu¹i² nxe³nyhain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². 46Nxai¹nha²kxai³ a³lan²ta² yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² ã³wi¹hain³to³hi² a²sxi²khai³xa² ã³nũ²kxi²sxã³ ĩ³yai³ni² ain¹to³ha²kxai³ ka³lih³kxi²la²nha² wi¹lhin¹sxã³ yxau³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 47Txa²wã¹sũ̱³na² kãin²khaix1si¹jau³su² sa²nẽn¹kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³ye³kxi²nyhain¹te³nah¹lxi¹:

— Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹tain¹kxe³su² wi¹na³li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A³lan²ta² hãi¹nxe³ti³xa¹ a²nũ²a² ã³nũ²kxain¹to³sxã³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ² ã³si³wxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

Txa²wã¹sũ̱³na² Wãn³txa²

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index