Search form

Atos 5:12-16

Wã³nxĩn¹sxã³ we²nxain¹jau³su²

12-16Nxe³ju³kxai³la¹ a³pos²to³lo² nũ̱³ka̱³txa² kãin² wã³nxĩn¹sxã³ o²la³kxai¹nha²kxai³ a²nũ²a² ĩh³ton³te²a² tẽ³sxã³ wxã³nũ²la² tĩh³na² ne³ha³ti̱h³hẽ³nãu³a² a²sxa³ka³lo³a² ũ³ha¹sxã³ sxa³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Pe²jah³lai²na² a²yãu³ka³txa² ã³tĩ¹kxa² wxa²ha³nãu³hi²sa³tai²lã¹. Ain¹jau³su² sxa³sxã³ wah³nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ha³lo²a² wa̱³kan¹ko³xa² sxi²je³na² a³li³nũ²la² a²nũ²a² ĩh³ton³te²a² ka³lxa¹txi³ tẽ³sxã³ wxã³ha²kxai³ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³wih¹te²su²nũn³te²a² tẽ³sxã³ wxã³ha²kxai³ ã³yxo²ha³kxa¹ we²txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² na̱³hẽx3thĩ³na² Sa³lo³mãu²thĩ³nãu³a² ã³nũ²kxain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wi¹le³ye²nyhai¹nha²kxai³ a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ yxo²ĩ² ã³si³wxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ yxo²ĩ²xa³te²a² hai³txi³ wxã³sxã³ ã³nũ²kxi²nyhain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².

A³pos²to³lo² nũ̱³ka̱³txa² khãuh³lxa³ti³nhain¹jau³su²

17Nxe³ain¹nxa²ha¹te¹ wã³nxĩn¹ta² si³yxau³ka³jxah³lu¹ta²kxai³ a²sa³wi³ha³lxi³su² te²u¹ta²kxai³ a²yxo²ha³kxa¹ sa³tu³se²a² nũ̱³ka̱³txi³sai¹nha²kxai³ kãin² ĩ³a̱n³ta³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

Txa²wã¹sũ̱³na² Wãn³txa²

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index