Search form

Joãu 12:10-11

10-11Ain¹ka³tu̱³, ya³lu²ju³ta² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²si¹kxah³lai²na² ĩ²ai¹nha²kxai³, ã³nhai¹tũ³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² ka³lxa¹nũn³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu², Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³kxai³lu¹, wã³nxĩn¹te² si³yxau³ka³txa² nũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu¹ La²sa³ro³jah³lai²na² ĩ³su²lhã³te³lhxã³ ĩ³nẽ³wa³kon³nhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².

— Je³su²jah³lain²txi³ ĩ³su²lhã³i², La²sa³ro³jah³lain²txi³ ĩ³su²lhã³i², ju¹ta² wi¹na³li¹. A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²we¹tain¹kxa²ya̱n³ti³su² ki̱³nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².

Je³su²jah³la² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³wih¹jau³su²

12-19Nxe³nxa²ha¹te¹, a²ka³nxa³ha²ta³kxai³lu¹, a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa², Pas²kwa²nxe³je³na³kxa² ĩ³yain³si¹jau³nũ³su² ã³yãn³ki³nũ²kxain¹tũ̱³ka̱³txi³su², ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu², Je³su²jah³la² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ya̱u³son³ju³ta² a²ha³ta̱³nxa² ain³kxain¹ka³tu̱³, he³la³nxã³nxa² sa²nãu²so¹sxã³ ĩ³ne³khau²hain¹ka³tu̱³, ĩ³kaix1tain¹te³nah¹lxi¹:

— Ĩ³sa²nẽn¹kxi²sĩn¹nxa²ha¹tu¹wi¹. Nxe³ha²kxai³, wxãi²na² Je³su²jah³lo² ĩ³nxai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³txa²kah³lo²su² te² ĩ³nxai²na², wxã³nhi¹lxi¹. Txa²nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na², Txa²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³su² nhi¹lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³, Je³su²jah³la² ju³mẽn²ta² wẽ³sa² a³ti²sxã³ ka³tih³ya̱u³kxi²sxã³ wxã³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Wxã³yain¹ju³tai²na², Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xau³hxai²tẽx1tã² e³te³nah¹lxi¹:

— Si³ãu²thĩ³na² yxau³tũ̱³ka̱³txa² nxe³txi¹. Ha²ya̱³kxa² yuh³lxi³sẽ¹li¹. Wxa²hxi²kan¹txa² Si³yxau³tãu³a¹ wxã³tu¹wi¹. Ju³mẽn²ta² wẽn³su² ka³ti̱h³ya̱u³kxi²sxã³ wxã³tu¹wi¹. Ĩ²txa²hẽ³li¹.

Kxã³nxãn¹jau³xa² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A²nxe³jau³xau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³sxã³ hĩ¹na² Je³su²jah³la² wxã³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Wxã³yain¹nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² kãi²li³tũ̱³ka̱³txai²na² Je³su²jah³la² ĩ³sa²nẽn¹kxain¹ju³ta² a²ha³ta̱³nxa², fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũn³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² ain³kxain¹nũ²la² kãin² ĩ³xa̱n³txi³sxã³ ĩ³ye³kxi²nyhu¹ah³lxi³te³nah¹lxi¹:

— Ĩ²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² hxi²kan¹ti³hex1nẽ³lxa³nhai¹. A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ã³si³tẽ³la³kxain¹na³li¹. óna¹nẽ³lain¹sxã³ Je³su²jah³lai²na² so¹lxi³ sa²yxo²we¹tain¹te³ji¹khi³. Na¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² ha³lo²ai²na² ã³ne³wxe³ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². óne³wxe³ai¹nxa³ju³ta²sa¹:

— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ kãi²li³tũ̱³ka̱³txai²na² Je³su²jah³lai²na² kãin² ĩ³sa²nẽn¹kxain¹te²la¹ku², ĩh¹nxe³ju³khai³ta̱³ kãi³ain¹ji¹ku², na¹nhã¹. A²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² a²ẽ¹nãn¹jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Kwẽn¹tai²na² ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, yxan¹nãu³a¹ Je³su²jah³la² ya³lu²sxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²sxã³ wxi²kin³ti³ton³te²la³ ne³ti³hi¹nha²tãu³a¹ ha³lo²ai²na² ã³sa²wa²la³kxi¹xain¹sxã³ ã³ne³wxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹te³nah¹lxi¹:

— Hai³yo¹. Hĩ¹na² ã³ne³wxe³sa³nhã¹. Je³su²jah³la² Sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³kxah³lo²su² na³na¹. Nxe³ha²kxai³, Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xa², “Wxa²hxi²kan¹txa² Si³yxau³tãu³a¹ wxã³tu¹wi¹.” Nxe³jau³xai²na² wain³txi³ ĩ³ye³i², ha³na³ka³lxi³ kxã³nxai³tã² a²nũ²a² kãi²li³tũ̱³ka̱³txai³tã² Je³su²jah³la² kãin² ĩ³sa²nẽn¹kxain¹ju³tai³tã² wain³txi³ ĩ³sa²nẽn¹kxi² ain¹na²hẽ³na¹. A²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² nha²ta¹hxai²hẽ¹la².

Txa²wã¹sũ̱³na² Wãn³txa²

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index