Search form

1 Korin 10:16

16La ilali te la lotu sesele tegatou ale te Kraist, eia oio, mai la vaen, me la bret tai, ale etato rovilala la pilehole Kraist ovola. La vaen ale etato liliua, eia la irovilala te la pilehole Kraist, mai la kasosola ale pagegele. Etato ge liua, la sagegela ge uru te la tia gatou soata te La Tahalo Uru, la vuhula oio te la kasosole Latula eia vibalavati etatou tomi. La vaen ele, eia mai la irovilala tegatou, veia etato mai ale vitau me taitari me Kraist. Mai la bret tai, ale etato vitovi letatou te la ilali la irovilala te Kraist, etato alia, etato rovia mai ele veia oio te la pilehole Kraist, eia vimahuli etatou vikapopo me eia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index