Search form

1 Korin 10:9

9Etato umala tai ge vareagia La Tahalo Uru, veia eia kama vikara sesele, mai egite Israel isahari alaura, egite igoa soio te La Uru mai ele, eia silahati legiteu, eia goio visibitala egiteu e taive mapaiti ale bilibili soio tegite, egiteu e taivele goio tolo egiteu, egite pehotio.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index