Search form

1 Korin 11:24

24eia vei tataho La Tahalo Uru ovola, eia goio tovi luea, eia goio veia giteu la valalua la vimari tetala mago “La bret ale, eia la mailigu moli ale eau sugu taroa veia ge peho robo amutou. Amuto ge igo moli la ilali la bret mai la irovilala te la pileho taku.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index