Search form

1 Korin 12:13

13Egite vuhi etatou te la isale Kraist, etato tomi abi La Kalulu La Marokala, eia vagoilo etatou mai ele te la pulolou ale taritigi te la valalua me hatavivile tetala. Etato kama visauru, isahari la tau Iuda, isahari la tau Grik, isahari la tahalo la vuliti, isahari la tahalo bulalahu moli. Eala moli oio te Kraist etatou visauru moli, etato mai ale vikapopoti oio tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index