Search form

1 Korin 12:21

21Eala, eia matagagati mai ele veia la mata gatou eia kama koramulia ge hiliti tavu la lima gatou veia ge kauala maie mago “Eau moli taritigi, eme ouka.” Mai tai la gama gatou, eia kama koramulia ge hiliti tavu la vaha gatou veia ge tahi taroa veia la igogolu tetala eia isapolo, eala eia kama kokora.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index