Search form

1 Korin 12:3

3Amuto kama rovi tigi la gauru te Kraist, eala eau veia ge vei matagagea mutou veia la tahalo ale veipala la merera te La Kalulu La Marokala, amuto ge hilovi tigi la merera tetala maie: Mai eia ge vikara te la vagagari La Kalulu La Marokala sesele, eia kama ge koramulia ge vikara bareale Iesus. Eala moli mai La Kalulu La Marokala kama ge oio tetala, eia kama ge koramulia ge vikara maie veia “E Iesus La Uru taku!” Amuto ge hilovi la merera tegiteu mai ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index