Search form

1 Korin 14:13

13Eala, eau veia eia taritigi pepeho veia mai isa ge kaka te la merera ale isapolo, eia ge kaka tai La Tahalo Uru veia eia ge lubeala la masovala, veia eia ge koramulia ge lube loua giteu la valalua me hatavivile ale loloa.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index