Search form

1 Korin 15:23

23Eala moli la vimari tomi alele, la imamala oio vola La Tahalo Uru tabari tatahotia. Pala muga e Kraist mahuli rivu lou. Goio, mai mulimuli eia ge beu rivu loua somai te la maututula, tio etato ale tetala ge mahuli rivu lou mai tai eia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index