Search form

1 Korin 16:12

12Tio, la merera isa lou, eia te tabara gatou e Apolos. Eau tutu tola vagariale Apolos ele veia eia ge vikapopo legiteu e tabarabarala te Kraist ale gomai tamutou, eala moli eia kama masaga. Mai eia ge raragi tigi veia ge tuga, eia tai ge gomai tamutou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index