Search form

1 Korin 3:10

10Te la gilogo tetala, eau mai ale soko la tiligi la luma tetala oio tamutou, ale eau valolo amutou. Eau mai ale oli taro moli la sosolela, goio igoie la tahalo isa lou tigi la luma soata ovola. Eala moli etato tomi ge vibaumuli tigi, etato soukama tigi gegeru la luma te La Uru, mai ale etato vimari gegeru la valalua me hatavivile.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index