Search form

1 Korin 3:18

Etato umala ge gabu tikumu la mari te la vovo

18Taritigi amuto ge gabutatala tigi, amuto soukama tutugolo rivu lou amutou veia la mari tamutou eia la paga ale sesele. Mai isa ge gabutatalea veia eia la tahalo la mari, mai te la mari te la vovo moli, tio taritigi eia ge vulo la gabutatalala tetala, eia ge vulo mai la tahalo ale la valalua te la vovo veia eia la mari ouka, tio eia ge sau tola sesele mai ele la mari ale uru te La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index