Search form

1 Korin 5:8

8Eala, eia taritigi pepeho veia etato ge pou la sagegela, mai egiteu e Iuda pou la sagegela te La Ilali La Poloselela. La vulovulo gatou ale pala mai la vulovulo la iligo barala me la kolibara la iruru, eia ge kokovu. La vulovulo gatou ale palale, egite igo gegeru etatou, eala moli etato pou te la matagaga te la merera ale sesele, la paga isa kati igo mumugu etatou, etato mata mai la ilali ale taritigi, la vulovulo gatou kamati kama kokora mai la ilali ale mavulu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index