Search form

1 Ioanes 3:14

14Etatou ale te Kraist, etato mai ale saga poloti soio te la mautu la mahulila, etato kati pou te la mautu la pileho. Etato rovitia mai ele veia etato pouti te la matagaga, la vuhula etato puhi tigiti egiteu e tabarabara gatou. Mai isasa eia kama vipuhi tigi mai ele, ale eia soloio te la mautu la pileho me la maligoma.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index