Search form

1 Ioanes 3:18

18Amuto taitarigu te la lotu te Kraist, la gilogo ale etato sau tolea te Kraist, eia umala ge la vikararala bulalahu moli. Mai etato veia etato rovi sesele la gilogo te La Tahalo Uru, taritigi etato ge gogo sesele egiteu e tabarabara gatou, egite ge hilo la visuli tegatou, egite ge gabu tikumu la vulovulo gatou veia eia sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index