Search form

1 Ioanes 4:6

6Eala moli etatou, etato te Kraist. Mai isa ge rovi La Tahalo Uru, eia ge gabu tikumu la merera tegatou. Egiteu ale kama te La Tahalo Uru, egite kama koramulia ge lolo etato. Me mai moli ele etato koramulia ge hilovi la valolo tomi, ge rovia la merera ale sesele, eia loio te La Kalulu La Marokala, ge rovi tai la merera la visigologolola ale loio te Satan.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index