Search form

1 Pita 1:21

21Oio te Kraist, amuto tautaulailo te la Tahalo Uru, la vuhula La Tahalo Uru vahiliti rivuti e Kraist loio te la pileho, me Kraist sau tolati la pulolou la mapala oata. La igogolu tetala ale vagari ele, eia vitikumu lou la merera tetala, veia eia koramuli seselea veia la tautaulailo tamutou ge magiri vagari soio La Tahalo Uru moli sekela.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index