Search form

1 Pita 2:23

23Ale egite goio vikara bareala, eia kama koli la merera tegiteu. Eia gabu la iligiligi ale uru pepeho, eala moli eia kama igo totolo egiteu veia ge koli bara la iruru tegiteu soio tetala. Eala moli eia sugu taro moli la mahulila tetala soio te La Tahalo Uru ale matata, eia ge mata muli la vulovulo la valalua me hatavivile tomi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index