Search form

1 Pita 3:18

18E Kraist, eia peho roboti etatou veia ge vimavulaha etatou taro la iruru. La pileho tetala, eia koramuli etatou tomi, me la iruru tomi tai tegatou. Eia la tahalo ale maroka, eala moli eia peho robo etatou la tahalo la iruru, veia ge puli rivu etatou soio te La Tahalo Uru. Egite bili la vovola, eala moli La Tahalo Uru vimahuli la kalulula.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index