Search form

1 Pita 3:9

9Mai isa ge igo la iruru soio taume, eme umala ge kolia soio tetala. Mai isa ge vikara bareamu, eme umala ge vikara gegeru rivu louala. Eme ge toi moli la merera la vibalavala te La Uru soio tetala, la vuhula La Tahalo Uru eia tolati amutou la tahalo me la tavile la iruru soio tetala veia amuto ge sau tola la vibalavala, eala eia koramuli taia mai ele veia eme ge toi la vibalavala soio tegiteu e tabarabara mutou ale igo la iruru soio tamutou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index