Search form

1 Pita 4:12

Etato tai ge bole la iligiligi mai e Kraist

12Amuto tabarabaragu, umala amuto ge karutu te la tovolalaila ale vagari, eia sibitala tavuti amutou te la imamala ale igoie, amuto ligi pepeho oio vola. Amuto umala karuturutu veia la tovolalaila alele eia la paga ale isapolo sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index