Search form

1 Tesalonaika 2:16

16ale egite veia ge magiri robo la merera la mahulila te La Tahalo Uru veia la valalua la maligoma ale kama e Iuda, egite kama ge loloa, La Tahalo Uru kama ge vimahuli egiteu. Mai alele, egiteu e Iuda tau vikapopo la iruru tegiteu, me la iruru tegiteu mapaiti. Alele la igototolola te La Tahalo Uru eia pigi robo seseleti egiteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index