Search form

1 Timoti 1:3

E Timoti ge barautu taro la merera la visigolola

3Eau kaka vagari loume, Timoti, mai lou ale pala eau raragi ge goio e Masedonia eau tutu toleamu, ale eau kaka loume mai ele veia eme ge pou tola oio la mautu Epesas ele, eme ge barautu la valolo tegiteu la valalua la visigologolola oio tamutou ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index