Search form

1 Timoti 1:7

7Egite masagea veia ge pou tavu moli la vimari veia ge vimari la valalua me hatavivile la merera te La Tahalo Uru, egite vikara, egite kama rovi la masovala. Me la merera isahari mai te la merera te Moses, egite vikara muli tatahoa, eala moli la seselela egite kama rovia, eia kokovu taro legiteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index