Search form

1 Timoti 2:6

6Eia piligiti la mahulila tetala, eia peho roboti etatou la valalua me hatavivile tomi, eia loto rivuti lou etatou mai ele taro la limale Satan. Me oio te la pileho te Iesus, La Tahalo Uru tauti la irovilala somai tegatou veia etato ge rovia veia la merera tetala eia sesele ale eia masagea veia la valalua me hatavivile tomi ge tetala, me la irovilalale eia puruti mai sesele ale La Tahalo Uru toitia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index