Search form

1 Timoti 3:15

15Eala moli mai eau ge tabaa, la kekesi bakisi ele ge vei matagageamu la vulovulo ale taritigi ale koramuli la pulolou tegatou la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru, eia la kaluvula ouka. Etato magiri mai la luma la lotu tetala, etato la sosolela ale sau tola la merera tomi tetala eia sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index