Search form

1 Timoti 4:10

10Me ale etato igogolu vagari te la valolo te Kraist, etato ligi, la vuhula oio moli te la merera ale eau veitia oata, ale etato roromulitia la merera te La Tahalo Uru ale mahuli, ale sesele, etato toroti ovola veia eia ge vimatagaga la maututula, ge vimahuli tai etatou ale tautaulailo tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index