Search form

2 Korin 1:14

14Ale igoie amuto mai ale rovi tigitiau bakisi, eala moli eau masagea veia amuto mulimuli ge rovi tataho la vulovulogu tomi, amuto ge lege sisigi leau, mai tai eau, eau ge lege sisigi tai le amutou te la tapasi la haro ale La Uru e Iesus ge beu loua ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index