Search form

2 Korin 11:1

E Pol veipala la vulovulo giteu la bilalaha la visigologolola

1Te la merera taku ale eau so veveia mutou ovola, ale eau vei tataho lou eau, eau vikara mai la paua. Eala moli eau masagea veia amuto umala ge silaha harari la merera taku kara eau ge veipala tomi la gabutatalala taku.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index