Search form

2 Korin 3:6

6Eia suliau, eau koramulia mai ele veia ge la bilalaha te la merera tetala ale halaba, eia kama la kekesi te la lima, eia la merera moli te La Kalulu La Marokala. Oio te la kekesi la merera te La Tahalo Uru ale e Moses kekesia, etato poga tavu moli la pileho, la vuhula etato tomi boto. Eala moli La Kalulule Kraist eia vimahuli etatou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index