Search form

2 Korin 4:7

7La matagaga tetalale, eia taritigi pepeho mai la vuliti. Eau ge tovo mulia soio te la vuliti ale etato balepa robola la moe. Amiteu ale baumuli la merera te La Uru, amite la tahalo la vovo moli, amite kama vagari. Mai la vuliti, egite balepa robola la moe ale kama vagari, la vuliti te La Tahalo Uru eia tabuli tamiteu ale kama vagari, veia la vagagarila ale uru ge pou tamiteu, la valalua ge matagaga mai ele veia ale la vagagarila te La Tahalo Uru sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index