Search form

2 Korin 5:10

10La vuhula etato matagagati veia etato tomi ge peho, etato tomi ge magiri te la vigagiala oio te la lagule Kraist, eia ge kolia somai tegatou isasasa mai la vulovulo gatou. Egiteu ale taritigi, egite ge pou la balavala. Egiteu ale kama kokora, egite ge pou te la iligiligi. Eala, mai etato so mahulihuli, etato vagari pepeho veia ge igo sesele la masasagala te Kraist veia eia ge lege sisigi letatou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index